Flight Details
07-10-2019
14:24
14:31
LN-GIB
Ola Helberg
Ola Helberg
Pass- gjest 600m
oppflyving m Steinar Ø
A
Starmoen
Starmoen
1

Back


Change history
Timestamp User Date Plane Pilots Departure Landing Take-off method Take-off Tacho Comment
07-10-2019 21:20:43 Ida Mellesdal (EFKS) EFKS 07-10-2019 LN-GIB Ola Helberg / Pass- gjest 600m 14:24 14:31 A Starmoen oppflyving m Steinar Ø Modified
07-10-2019 15:09:30 Ida Mellesdal (EFKS) EFKS 07-10-2019 LN-GIB Ola Helberg / Pass- gjest 600m 14:24 14:31 A Starmoen oppflyving m Steinar Ø Modified
07-10-2019 14:31:33 Ida Mellesdal (EFKS) EFKS 07-10-2019 LN-GIB Ola Helberg / Pass- gjest 600m 14:24 14:31 A Starmoen oppflyving m Steinar Ø Modified
07-10-2019 14:24:37 Ida Mellesdal (EFKS) EFKS 07-10-2019 LN-GIB Ola Helberg / Pass- gjest 600m 14:24 A Starmoen oppflyving m Steinar Ø Modified
07-10-2019 13:58:57 Ida Mellesdal (EFKS) EFKS 07-10-2019 LN-GIB Ola Helberg / Pass- gjest 600m A Starmoen oppflyving m Steinar Ø

Tilbage