Flight Details
07-10-2019
14:40
14:43
LN-GIB
Ola Helberg
Ola Helberg
Pass- gjest 600m
oppflyving m Steinar Ø
A
Starmoen
Starmoen
1

Back


Change history
Timestamp User Date Plane Pilots Departure Landing Take-off method Take-off Tacho Comment
07-10-2019 16:55:39 Ida Mellesdal (EFKS) EFKS 07-10-2019 LN-GIB Ola Helberg / Pass- gjest 600m 14:40 14:43 A Starmoen oppflyving m Steinar Ø Modified
07-10-2019 16:47:29 Ida Mellesdal (EFKS) EFKS 07-10-2019 LN-GIB Ola Helberg / Pass- gjest 600m 14:40 14:43 W Starmoen oppflyving m Steinar Ø Modified
07-10-2019 14:43:34 Ida Mellesdal (EFKS) EFKS 07-10-2019 LN-GIB Ola Helberg / Pass- gjest 600m 14:40 14:43 W Starmoen Modified
07-10-2019 14:40:43 Ida Mellesdal (EFKS) EFKS 07-10-2019 LN-GIB Ola Helberg / Pass- gjest 600m 14:40 W Starmoen Modified
07-10-2019 14:39:57 Ida Mellesdal (EFKS) EFKS 07-10-2019 LN-GIB Ola Helberg / Pass- gjest 600m W Starmoen

Tilbage