Flight Details
14-05-2022
11:20
12:02
SF
GSFK bet. passtur GA01
GSFK bet. passtur GA01
Kato Kvitne
Passtur Herman Bjerke Støren
A
Starmoen
Starmoen
1

Back


Change history
Timestamp User Date Plane Pilots Departure Landing Take-off method Take-off Tacho Comment
14-05-2022 12:02:11 Eirik Brenner Marthins (7916466) GSFK lø. 14. maj SF GSFK bet. passtur GA01 / Kato Kvitne 11:20 12:02 A Starmoen Passtur Herman Bjerke Støren Modified
14-05-2022 11:26:50 Jan Eric Chute (7898201) GSFK lø. 14. maj SF GSFK bet. passtur GA01 / Kato Kvitne 11:20 A Starmoen Passtur Herman Bjerke Støren Modified
14-05-2022 11:26:35 Jan Eric Chute (7898201) GSFK lø. 14. maj SF GSFK bet. passtur GA01 / Kato Kvitne 11:20 A Starmoen Passtur Herman Bjerke Støren Modified
14-05-2022 11:24:04 Jan Eric Chute (7898201) GSFK lø. 14. maj SF GSFK bet. passtur GA01 / Kato Kvitne 11:20 A Starmoen Passtur

Tilbage